4freedoms-16facts.jpg

Påverka ändringar i beräkningsmetoden för antidumpningstull vid import från Kina

2016-02-29

Europeiska kommissionen håller just nu på att analysera effekterna av en möjlig förändrad beräkningsmetod av dumpning i antidumpningsundersökningar mot import från kinesiska företag. Just nu kan du som intressent delta i en offentlig konsultation och vara med och påverka kommissionens beslut.

Bakgrunden är att det i anslutningsprotokollet från då Kina gick med i WTO år 2001, infördes övergångsbestämmelser för vilket det föreskrivs en särskild metod för beräkning av dumpning i antidumpningsundersökningar.

Kina har genom övergångsbestämmelserna godkänt att EU hitintills kan använda sig av den så kallade analogt-land-metoden i antidumpningsundersökningar mot import från Kina. Metoden innebär att EU kan bortse från kinesiska producenters försäljningspriser och produktionskostnader och istället använda sig av priser och kostnader från företag i ett annat tredje land (till exempel USA) för att se om kinesisk import till EU är dumpad.

Vissa bestämmelser i avsnitt 15 löper dok ut i december 2016. Det innebär att EU:s antidumpningsregelverk behöver ändras till en metod som EU kan använda sig av vid antidumpningsundersökningar mot andra tredje länder. En ändring kan leda till att antidumpningstull mot kinesisk import blir lägre än vad den är idag. Om ingen ändring genomförs är det möjligt att EU:s regelverk kommer att strida mot WTO:s regelverk.

Kommissionen har påbörjat en konsekvensanalys för berörda parter i EU (näringslivet, fackföreningar, icke-statliga organisationer etc.) som inriktar sig på effekterna av en eventuell förändring i metodik och på konsekvenserna av eventuella ytterligare förändringar i regelverket. Denna offentliga konsultation är ett led i detta arbete.

Mer information

Mer information om konsultationen och själva enkäten hittar du här

Formuläret kommer att vara möjligt att besvara fram till den 20 april 2016.

Kommissionen planerar även att genomföra en konferens om ämnet som är öppet för alla berörda parter. Den planeras hållas den 17 Mars och det kommer att vara möjlig att följa direkt via en webblänk på Kommissionens handelsdirektorats (DG TRADE) webbplats.

Kommerskollegium har tidigare publicerat ett policy papper om ämnet här.

Frågor besvaras av Isabelle Ahlström, Kommerskollegium

Tel: 08-690 48 03
E-post: isabell...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies