Containerfartyg fullastad på väg i full fart framåt

Påverka EU:s nya frihandelsavtal med Australien, Chile och Nya Zeeland

2017-07-14

I höst kommer EU inleda förhandlingar om nya frihandelsavtal med Australien, Nya Zeeland och Chile. Nu öppnar Kommerskollegium möjligheten för företag samt organisationer, som representerar det civila samhället och arbetsmarknadens parter, att lämna synpunkter och önskemål inför dessa förhandlingar.

Förhandlingarna kommer att omfatta ett stort antal områden, bland annat tullar och tullprocedurer tjänstehandel, investeringar, tekniska handelshinder, offentlig upphandling, immateriella rättigheter och hållbar utveckling.

Kommerskollegium har fått i uppdrag av Regeringskansliet att kartlägga de svenska intressena inför förhandlingarna. Att fånga in företagens synpunkter, önskemål och upplevda hinder i handeln med länderna är viktigt, då det i regel är i början av en förhandling som möjligheten att påverka är som störst. Så har ert företag handel med ett eller flera av länderna eller skulle önska att ha det, besvara relevant enkät och skicka in till Kommerskollegium.

Organisationer som representerar det civila samhället, arbetsmarknadens parter, andra intressenter och allmänheten är välkomna att lämna synpunkter genom att besvara samrådsenkäterna.

Chile

EU:s nuvarande frihandelsavtal med Chile ska ersättas av ett nytt mer omfattande frihandelsavtal. Sista svarsdag 31 augusti.

Länk till företagsenkäten för Chile: På svenska. På engelska.

Länk till samrådsenkät för Chile.

Ansvarig utredare: Ingrid Berglund, 08-690 48 21, ingrid.b...@kommers.se

Australien

Nytt frihandelsavtal ska förhandlas fram. Sista svarsdag 15 september.

Länk till företagsenkät för Australien: På svenska. På engelska.

Länk till samrådsenkät (gemensam för Australien och Nya Zeeland)

Ansvarig utredare: Anna Sabelström, 08-690 48 21, anna.sab...@kommers.se

Nya Zeeland

Nytt frihandelsavtal ska förhandlas fram. Sista svarsdag 15 september.

Länk till företagsenkäten för Nya Zeeland: På svenska. På engelska.

Länk till samrådsenkät (gemensam för Australien och Nya Zeeland)

Ansvarig utredare: Anna Sabelström, 08-690 48 21, anna.sab...@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies