solpaneler.jpg

Påverka EU:s införande av skyddstullar på solpaneler från Kina

2012-11-09

Den europeiska kommissionen har nyligen inlett en undersökning i syfte att införa antidumpningstullar på importen av solpaneler från Kina. Nu inleder kommissionen ytterligare en undersökning om solpaneler från Kina, denna gång i syfte att införa antisubventionstullar på importen. Europeiska kommissionen uppmanar berörda företag som vill påverka undersökningen att kontakta kommissionen.

Alla företag i EU som kan komma att beröras av tullarna har möjlighet att påverka undersökningens resultat. Berörda svenska företag – såsom tillverkare, importörer och konsumenter – uppmanas därför att omedelbart kontakta kommissionen för att registrera sig som berörd part.
Företag registrerar sig som berörd part genom att fylla i frågeformuläret i Bilaga B i följande förordning, se länk.

Tillkännagivande om inledande av antisubventionsundersökning (PDF)

Skicka frågeformuläret till kommissionen via följande e-postadress:
TRADE-SOL...@ec.europa.eu

Senast fredagen den 23 november måste kommissionen ha fått in frågeformuläret. Övriga särskilda tidsfrister framgår av förordningen.


Mer information:

• Läs mer om antidumpnings- och antisubventionsåtgärder

Frågor besvaras av Camilla Prawitz, Kommerskollegium:
E-post: camilla....@kommers.se
Tel: 08-690 48 52

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies