gosedjur.jpg

Påverka EU-länders nya regler för varor innan de träder i kraft

2014-09-10

Nya förslag till varuregler inom EU samlas i en databas innan de träder i kraft. Syftet är att alla ska kunna ge synpunkter på förslagen. Webbplatsen med den så kallade Tris-databasen har för en kort tid sedan nylanserats och fått ny webbadress.

När EU:s medlemsstater föreslår nya förslag till tekniska föreskrifter, det vill säga regler om bland annat varors innehåll, förpackningar, saluföring, försäljning eller användning, måste de anmäla förslagen till EU-kommissionen.

Alla förslag översätts till EU:s officiella språk och publiceras i den så kallade Tris-databasen. Den är kostnadsfri och tillgänglig för företag och allmänheten. För att enkelt hålla reda på om det kommer förslag inom en viss sektor, går det att prenumerera på förslag inom olika områden. Webbplatsen med databasen har nyligen gjorts om och har ny adress:

Tris-databasen: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/sv/

Den anmälningsprocedur som Tris-databasen bygger på är ett slags remissförfarande som syftar till att förhindra att nya omotiverade handelshinder uppstår på grund av medlemsländernas olika tekniska föreskrifter. Genom att medlemsländerna anmäler nationella förslag till tekniska föreskrifter kan kommissionen eller andra medlemsländer lämna synpunkter om de tror att de nationella reglerna hindrar den fria rörligheten för varor på ett otillåtet sätt.

Den som i Sverige vill lämna synpunkter på ett förslag gör det till Kommerskollegium, som gör en bedömning av synpunkterna utifrån EU:s regler om fri rörlighet. Kommerskollegium vidarebefordrar synpunkterna och sin slutsats till regeringen som sedan beslutar om Sverige ska skicka en reaktion på förslaget.

Mer information:

Tris-databasen: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/sv/

Läs mer om anmälningsproceduren

Frågor besvaras av Andreas Bredskog, Kommerskollegium
Tel: 08-690 49 75
E-post: andreas....@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies