fartyg_containrar.jpg

Östersjöländernas EU-inträde ökade Sveriges export

2012-05-15

Den svenska exporten till Estland, Lettland, Litauen och Polen ökade med hela 74 procent mellan 2004 och 2007. Det är med andra ord tydligt att EU-utvidgningen har haft en positiv effekt på svensk export. De fyra ländernas EU-medlemskap tycks däremot inte ha haft någon större inverkan på den redan starkt ökande importen till Sverige från dessa länder.

Även under 2011 ökade varuhandeln med Östersjöländerna markant. Detta ska dock ses i ljuset av att den svenska exporten till Östersjöländerna tog en rejäl djupdykning under krisåret 2009. Även om återhämtningen 2010 var kraftig, ligger exportvärdet för helåret 2011 fortfarande 4,7 procent under toppåret 2008.

I rapporten konstateras också att vägfordon var den varugrupp där den svenska exporten ökade mest under 2011. Den svenska Östersjöexporten av lastbilar och personbilar ökade med 77 respektive 44 procent 2011. Ryssland var 2011 regionens största mottagare av personbilar från Sverige, detta efter en exportökning på 127 procent. Det finns en potential att det kommande ryska WTO-medlemskapet kan öka den svenska exporten till Ryssland ytterligare också när det gäller andra viktiga svenska exportvaror.

Mer information

Läs rapporten Sveriges handel med Östersjöländerna

Frågor besvaras av Petter Stålenheim, Kommerskollegium
petter.st...@kommers.se
08-690 48 49

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies