tunnelbana%20svensk.jpg

Öppna gränser gynnsamt
för offentlig upphandling

2011-12-07

I en ny rapport visar Kommerskollegium vad öppna gränser kan betyda för offentlig sektor. Unika fallstudier från en operationssal vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och från Stockholms tunnelbana visar hur patienter, pendlare och skattebetalare drar nytta av öppna gränser och utländsk konkurrens.

Upphandlingarna inom EU är relativt öppna för företag i länder utanför EU. Däremot har EU:s företag inte samma möjligheter. Det är bakgrunden till EU-kommissionens pågående lagstiftningsinitiativ som analyseras i rapporten. Kommissionens idé innebär att företag i länder utanför EU inte ska ha samma möjligheter att delta i upphandlingar inom EU som idag. Genom riktade åtgärder vill EU-kommissionen sätta press på länder utanför EU att förbättra EU-företags möjligheter i offentlig upphandling.

Idag drivs många företag globalt. Ägande, tillverkning och försäljning sker i olika delar av världen. Det gör det ytterst komplicerat att reglera gränsöverskridande upphandling. Rapporten visar att det är svårt att begränsa konkurrensen för länder utanför EU utan att samtidigt skada EU:s företag och slösa med skattemedel.

I rapporten görs en grundläggande beskrivning av vad internationell upphandling är, hur mycket upphandling som görs över landsgränserna och hur den regleras internationellt. Rapporten är på engelska.

Rapport: Cross-border public procurement – an EU perspective
Ladda ned (PDF) | Beställ

Frågor om rapporten besvaras av Lina Kamara, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 94
E-post: lina.k...@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies