Öppen konsultation om handel och utveckling hos EU-kommissionen

2011-07-13

Europeiska kommissionen håller just nu på att ta fram ett nytt så kallat meddelande om handel och utveckling. Meddelandet ska ligga till grund för kommissionens framtida arbete på detta område. Det nuvarande meddelandet Assisting Developing Countries to Benefit from Trade är från 2002. Mot bakgrund av de omfattande förändringar som skett sedan dess på såväl den globala handelsarenan som inom EU, menar kommissionen att det är läge att uppdatera meddelandet.

Syftet med det kommande meddelandet är att identifiera hur EU bäst kan stödja de utvecklingsländer som i dagsläget inte drar nytta av internationell handel att göra så, för att på så sätt främja en fattigdomsminskande tillväxt.

Inför framtagandet av meddelandet har kommissionen nu lanserat en konsultation, där såväl civila samhället som privatpersoner, företag och myndigheter ges möjlighet att lämna synpunkter på inriktningen i meddelandet genom att svara på frågor i en webbenkät. Kommissionen kommer därefter att sammanställa en rapport som sammanfattar de synpunkter som inkommit. Rapporten kommer att publiceras på Kommissionens handelsdirektorats (DG TRADE) webbplats.

Mer information om konsultationen och själva enkäten hittar du här

Konsultationen är öppen fram till den 21 augusti 2011.

Kommerskollegium avser att svara på konsultationen och kommer att presentera vårt svar här på vår webbplats.


Frågor besvaras av Anna Graneli, Kommerskollegium

Tel: 08-690 48 72
E-post: anna.g...@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies