nyhet_solvit.jpg

Ökat antal ärenden för Solvit 2010

2011-04-01
Under 2010 behandlade det svenska Solvit-centret 149 ärenden. Det är en ökning från tidigare år och precis som under 2009 dominerades fallen av ärenden rörande fri rörlighet för personer. I årets sammanställning har Solvit Sverige valt ut 15 fall som man anser vara principiellt viktiga.

Sedan ett par år tillbaka gör Solvit Sverige en sammanställning över principiellt intressanta ärenden som kommit in under året. Närmare 60 procent av anmälningarna till Solvit gällde hinder i Sverige. De anmälningar som rörde övriga EU-länder gällde framför allt Storbritannien, Norge, Danmark, Tyskland, Spanien och Frankrike.

– När det gäller hinder för privatpersoner, som stod för majoriteten av alla anmälningarna, handlar problemen framför allt om socialförsäkringar, uppehållstillstånd och erkännande av yrkeskvalifikationer. Vi har också fått in anmälningar från personer som haft problem med att få ett nationellt körkort från ett annat EU-land omvandlat till ett svenskt körkort, säger Lena Engvers, som arbetar på det svenska Solvit-centret.

Under 2010 kom det in 49 anmälningar som rör den fria rörligheten för varor. Oftast handlar dessa problem om hur medlemstaterna använder principen om ömsesidigt erkännande. Anmälningar som gällde den fria rörligheten för tjänster handlade främst om tolkningar av det relativt nyligen införda tjänstedirektivet. Under året hade Solvit inga ärenden som rörde fri rörlighet för kapital.

På EU:s inre marknad ska fri rörlighet för personer, varor tjänster och kapital råda. Solvits uppgift är att se till att alla medlemsländer följer denna grundläggande princip. Till Solvit kan företag och privatpersoner vända sig om de upplever ett hinder som strider mot deras rätt att röra sig fritt över gränserna

Läs det svenska Solvit-centrets årliga sammanställning här

Läs kommissionens rapport om Solvit 2010 här

Läs mer om Solvit här

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies