eu_flagga.jpg

Ökad protektionism på EU:s upphandlingsmarknad

2012-03-30

EU-kommissionens lagförslag för EU-ländernas offentliga upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader från länder utanför EU har nu presenterats. Stommen i förslaget medför att företag som har tillverkning i Europa gynnas. Kommerskollegium är kritisk till inriktningen i förslaget vilket utvecklas i en rapport om gränsöverskridande internationell upphandling.

Enligt lagförslaget ska enskilda upphandlande myndigheter vid stora upphandlingar kunna välja bort anbud som omfattar varor och tjänster vars värde till över 50 procent har ursprung i länder utanför EU som inte tillämpar reciprocitet (ömsesidighet). Allt under överinseende av EU-kommissionen. Förutom det ska kommissionen kunna stänga av delar av EU:s upphandlingsmarknad för varor och tjänster från länder som inte tillämpar reciprocitet utan diskriminerar mot EU:s företag, varor och tjänster i offentliga upphandlingar.

Upphandlingar inom EU är relativt öppna för företag från länder utanför EU. Däremot har EU:s företag inte samma möjligheter i många av dessa länder. Bristen på reciprocitet gör därför sådana länder utanför EU till måltavlor för förslaget. Syftet med förslaget är att förmå dem att öppna sina marknader för EU:s företag.

Det finns dock flera problem med kommissionens lagförslag. Huvudproblemet anser Kommerskollegium vara att det går mot ökad protektionism på EU:s upphandlingsmarknad. Det innebär en begränsad konkurrens där varorna som köps för offentliga medel kan bli onödigt dyra.

Dessutom finns det enligt Kommerskollegiums bedömning en risk för att viktiga handelspartner reser liknande eller ytterligare handelshinder mot europeiska företag. En upptrappning av handelshinder är något som EU knappast har råd med när man tampas med ekonomiska kriser. Tvärtom är öppna gränser och handel särskilt viktigt just nu.

I Kommerskollegiums nyligen lanserade rapport ”Cross-border public procurement – an EU perspective” granskas förslaget. Rapporten innehåller fallstudier som visar på vikten av en öppen europeisk upphandlingsmarknad. Rapporten visar att det är svårt att begränsa konkurrensen för länder utanför EU utan att samtidigt skada EU:s egna företag och slösa med skattemedel. Detta beror på att många företag idag drivs globalt vilket medför att ägande, tillverkning och försäljning sker i olika delar av världen.

Förslaget presenterades den 21 mars 2012 och ska nu förhandlas i Europeiska unionens råd.

Mer information

Läs Kommissionens förslag här.

Ladda ner Kommerskollegiums rapport om gränsöverskridande upphandling: Cross-border public procurement – an EU perspective (PDF)


Frågor besvaras av:

Lina Kamara, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 94
E-post: lina.k...@kommers.se

Anna Egardt, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 68
E-post: anna.e...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies