EU_USA.jpg

Offentligt samråd om investeringsavtalet i TTIP

2014-05-05

Europeiska kommissionen genomför för närvarande ett offentligt samråd gällande investeringsavtalet i de pågående frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA – TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement). Syftet är att ge alla intressenter i EU:s medlemsländer möjlighet att lämna synpunkter på avtalet.

Kommerskollegium har, med anledning av att frågan är aktuell, sammanställt ett underlag med bakgrundsfakta rörande frågan om tvistlösning i investeringsavtal, ISDS (Investor State Dispute Settlement). I underlaget svarar kollegiet också på några av de vanligaste frågorna som tas upp i debatten rörande ISDS och TTIP.

Investeringsfrågorna är en viktig del i regionala och bilaterala investeringsavtal eftersom handel och investeringar är mycket nära sammankopplade. Tanken är att ett investeringsavtal, med ett tillhörande tvistlösningssystem, ska ingå i en framtida överenskommelse mellan EU och USA.

Mer information

Tvistlösning i ett ev. framtida bilateralt investeringsavtal mellan EU och USA – en kort bakgrund samt frågor och svar, PM

Europeiska kommissionens konsultation om TTIP/ISDS

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies