tunnelbana%20svensk.jpg

Nytt internationellt avtal om offentlig upphandling klart

2011-12-19

EU:s medlemmar och 14 andra länder har nått en uppgörelse om offentlig upphandling. Detta skedde den 15 december under WTO:s åttonde ministerkonferens. För företag i de länder som ingår i uppgörelsen ger den viktiga nya marknadsöppningar. Förutom nya affärsmöjligheter innebär uppgörelsen bland annat nya, modernare regler för offentlig upphandling.

Genom överenskommelsen har länderna åtagit sig att ge varandras företag bättre möjligheter att delta i offentliga upphandlingar. EU:s 27 medlemsländer, USA, Japan, Korea och Kanada är de största bland de totalt 42 WTO-länder som är med i avtalet om offentlig upphandling, Government Procurement Agreement (GPA). De flesta av WTO:s medlemmar står utanför avtalet men uppgörelsen banar väg för att fler går med i GPA, bland annat Kina som redan förhandlar om anslutning.

Avtalet har enorm potential. Går Kina med skulle det innebära en markant förbättring av svenska företags möjligheter att vinna upphandlingar i Kina.

Förhandlingarna om offentlig upphandling ingår inte i Doharundan. Det var drygt tio år sedan förhandlingarna startade och uppgörelsen kommer vid en viktig tidpunkt. Med kriser och snäva ekonomiska ramar för offentlig sektor är det särskilt viktigt med öppna gränser och global konkurrens för att skattemedel ska kunna användas optimalt. I en nyligen publicerad rapport illustrerar Kommerskollegium vad öppna gränser kan betyda för offentlig sektor.

Rapport: Cross-border Public Procurement – an EU Perspective 
Läs tidigare nyhet  | Ladda ner (PDF)

Relaterad information
Världshandelsorganisationen WTO

Frågor besvaras av Lina Kamara, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 94
E-post: lina.k...@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies