trade%20facilitation.jpg

Nytt avtal om förenklade handelsprocedurer i kraft

2017-02-22

I dag träder Världshandelsorganisationens, WTO:s, avtal om förenklade handelsprocedurer i kraft. Det skedde när 110 av WTO:s medlemmar godkände det. Sist ut att ratificera avtalet idag var Tchad, Jordanien, Oman och Rwanda.

Avtalet syftar till att förenkla handelsprocedurerna i samband med gränspassage av varor genom att förhindra onödiga krav på dokumentation och säkra att moderna arbetsmetoder och teknik används i tullhantering. Detta ökar förutsägbarheten i godsflödet, minskar tiden vid gränspassage och risken för korruption, vilket i sin tur kommer underlätta den globala handeln. Kostnaderna för handeln kan med ett fullt ut genomfört avtal minska med upp till 15 procent av transaktionsvärdet. Avtalet syftar dessutom till att ytterligare integrera utvecklingsländerna i den internationella handeln.

Mer information

Här kan du läsa mer om avtalet 

För ytterligare frågor kontakta Anneli Wengelin:
Tel: 08-690 48 57
E-post: anneli.w...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies