sadesfalt.jpg

Nya tullfria insatsvaror från 1 juli

2014-07-11

Den 1 juli 2014 blev ett stort antal nya insatsvaror tullfria vid import till EU. Beslutet omfattar varor som företag har svårt att få tag på inom EU och därför har ansökt om att få importera tullfritt. De tullfria varorna ska ingå i vidare tillverkning inom EU. Alla importörer inom EU kan utnyttja tullfriheten oavsett exportland, men för vissa av varorna finns specifika krav på hur varorna ska användas.

För några av insatsvarorna finns dessutom en gräns för hur stor mängd av varan som kan importeras tullfritt. En tullfri kvot. Därefter gäller den normala tullen. För att utnyttja en tullkvot gäller principen om "först till kvarn".

Varorna ingår i EU:s system för tullsuspensioner och tullkvoter.

Mer information

Frågor besvaras av Anna Hallam, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 64
E-post: anna.h...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies