Kretskort.gif

Nya tullfria insatsvaror från 1 juli

2013-07-16

Den 1 juli 2013 blev ett stort antal nya insatsvaror tullfria vid import till EU. Beslutet omfattar varor som företag har svårt att få tag på inom EU och därför har ansökt om att få importera tullfritt. Framförallt omfattas varor inom plast- och kemisektorn men även till exempel elektroniska komponenter samt koncentrat och puréer för tillverkning av juice.

De tullfria varorna ska ingå i vidare tillverkning inom EU. Alla importörer inom EU kan utnyttja tullfriheten oavsett exportland, men för vissa av varorna finns specifika krav på hur varorna ska användas.

Beslutet omfattar också ändringar för tullfria kvoter. En tullfri kvot innebär att en viss mängd av varan kan importeras tullfritt. Därefter gäller den normala tullen. För att utnyttja en tullkvot gäller principen om "först till kvarn".

Varorna ingår i EU:s system för tullsuspensioner och tullkvoter.

 

Mer information


Frågor besvaras av Anna Hallam, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 64
E-post: anna.h...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies