Nya-Zeeland-och-Montenegro-i-GPA.jpg

Nya Zeeland och Montenegro nya parter i WTO:s upphandlingsavtal

2014-11-04

Under förra veckan anslöt sig två nya länder, Nya Zeeland och Montenegro, till WTO:s upphandlingsavtal Government Procurement Agreement (GPA). Anslutningarna blir de första sedan ett nytt reviderat och expanderat GPA trädde ikraft i april i år.

Förhandlingarna mellan GPA-medlemmarna och Nya Zeeland och Montenegro har pågått under två år och kunde under ett möte i GPA-kommittén den 29 oktober avslutas, genom beslut att anta länderna som parter i GPA.

Att länderna blir parter i GPA innebär i korthet att avtalets grundprinciper om icke-diskriminering och transparens i upphandlingsförfaranden tillämpas av de upphandlande myndigheter och enheter, och inom de sektorer, som avtalet omfattar. Det innebär också ett ökat marknadstillträde för medlemsländernas företag inom de områden som täcks av avtalet.

Enligt uppskattningar från WTO innebär GPA-anslutningen att de båda ländernas företag får tillgång till en upphandlingsmarknad värd 1,7 triljoner dollar.

Mer information:
Nyhet på WTO:s webbplats

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies