manniskor-motjus.jpg

Ny utredning: Handelns bidrag till klimatanpassning

2017-06-13

En ny utredning från Kommerskollegium lyfter fram hur handel och handelspolitik kan främja klimatanpassning och därmed bidra till att de miljö- och utvecklingsmål som slagits fast i internationella överenskommelser som till exempel klimatavtalet och Agenda 2030. Ett konkret exempel på handelns bidrag är det avtal om liberalisering av handeln med miljövaror (EGA) som håller på att förhandlas fram.

Mycket kan göras med hjälp av handel för att få tillgång till varor och tjänster för klimatanpassning. Det kan handla om bland annat att underlätta investeringar, finansiering, handelsprocedurer och offentlig upphandling. Dessutom behövs andra åtgärder såsom bistånd, finansiering, forskning och utveckling.

Utredningen inleds med en redogörelse för effekter av klimatförändringar och möjliga anpassningsåtgärder, för att därefter kortfattat nämna internationella avtal med handelskopplingar och som är relevanta för klimat­anpassningsåtgärder. Därefter pekas på olika handelspolitiska åtgärder som kan underlätta klimatanpassningsarbetet och klimatanpassnings­projekt med koppling till leveranser från svenska företag som skulle kunna underlättas av ett miljövaruavtal.

Frågor besvaras av Marianne Jönsson,
Tel: 08-690 48 84
E-post: marianne...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies