legal2.jpg

Ny tullagstiftning från 1 maj

2016-05-02

Den 1 maj införde EU en ny, moderniserad tullagstiftning. Den är ett viktigt steg mot en modernare och mer automatiserad tullhantering.

Tullverket lyder under den EU-gemensamma tullagstiftning som kallas tullkodexen. Under de kommande fyra och ett halvt åren fram till den 31 december 2020 gäller övergångsbestämmelser som ger EU:s tullmyndigheter utrymme att genomföra de förändringar som krävs fram tills lagstiftningen är fullt ut genomförd.

Den gamla, nu ersatta tullkodexen skapades för över 20 år sedan och mycket har hänt och omvärlden förändrats radikalt sedan den antogs 1992. Både tullmyndigheter och företag blir allt mer digitaliserade och komplexiteten i leveranskedjorna har utvecklats på ett sätt som man inte tidigare hade kunnat föreställa sig. Därför har behovet av att anpassa lagstiftning varit stort.

Några av de viktigaste förändringarna är:

  • Aktiv förädling restitutionssystemet upphör
  • Nya regler för tullvärdeberäkning börjar tillämpas
  • Nya regler för ursprungsregler börjar tillämpas
  • Kravbild och användning kommer att ändras för ett flertal av dagens tillstånd
  • Krav på att använda bindande klassificeringsbesked

Mer information

Läs mer i Tullverkets nyhet om den nya lagstiftning på Tullverket.se

Läs mer om de olika förändringarna under fliken Framtida tullhantering på tullverket.se

Läs mer i specialnumret av nyhetsbrevet TullNytt

Läs mer om den nya tullkodexen på EU-kommissionens webbplats 

(Källa: Tullverket)

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies