euro.jpg

Ny studie om investeringsskydd för europeiska investerare

2011-06-01

EU arbetar med att utforma en internationell investeringspolitik och kommer inom kort att börja förhandla investeringsskydd med tredje land. Med anledning av detta har Kommerskollegium i en rapport granskat vilket skydd europeiska investerare redan har genom EU-länders bilaterala investeringsskyddsavtal (BITs).

Stabila och förutsägbara villkor för företag är mycket viktiga för investeringsbeslut. I princip alla EU-länder använder sig av BITs för att skapa denna stabilitet och skydda sina investerare utomlands. I och med Lissabonfördraget överlämnade medlemsstaterna makten att förhandla investeringsskydd till EU. Sedan dess har diskussioner pågått om hur EU kan utforma en internationell investeringspolitik med högt skydd för europeiska investerare.

I rapporten diskuterar Kommerskollegium vad som utgör högt respektive lågt investeringsskydd i medlemsstaternas BITs. Kollegiet jämför även skyddet i medlemsstaternas BITs med BITs i allmänhet. Rapporten ger en bra grund för diskussionen om utformning av EU:s internationella investeringspolitik, framför allt genom att identifiera vilka element som ger högt investeringsskydd för europeiska investerare.

Läs rapporten Securing High Investment Protection for EU Investors
- a Review of EU Member States’ Model BITs här (PDF, på engelska)

Frågor besvaras av Carolinn Hjälmroth, Kommerskollegium
Tel: 08-690 49 47
E-post: carolinn....@kommers.se

 

 

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies