parmar.jpg

Ny rapport tar tempen på den fria rörligheten i EU

2012-02-29

Den inre marknaden gjorde framsteg under 2011. De EU-gemensamma verktygen för information och rådgivning har förbättrats och används allt flitigare av personer och företag. Myndigheter har blivit duktigare på att kontakta varandra över gränserna. Men genomförande av EU-direktiv i nationell lagstiftning släpar fortfarande efter. Det är några områden som EU-kommissionen granskar i rapporten Making the Single Market Deliver.

Information och hjälp används allt mer

På webbplatsen Your Europe, en informationsportal för privatpersoner respektive företag, finns sedan 2011 information på alla officiella språk i EU. Sajten hade i slutet av året 200 000 besökare i månaden och mest eftersökt var information relaterad till arbete och utbildning (för privatpersoner). Your Europe Advice, ett juristnätverk som ger råd kring den fria rörligheten, besvarade över 15 000 frågor under 2011 (i Sverige drygt 200). Nästan hälften av dem rörde socialförsäkring och uppehållsrätt.

Solvit, EU-nätverket som hjälper till att lösa problem som uppstår i kontakter med myndigheter, tog emot över 3 000 ärenden 2011. Många företag stöter på hinder på skatteområdet (4 av 10 ärenden). För privatpersoner är det socialförsäkringsfrågorna som är det enskilt största problemområdet (4 av 10 ärenden).

Genomförande av EU-lagstiftning

EU-länderna har kommit överens om att 99 procent av EU-direktiven ska vara genomförda i nationell lagstiftning innan deadline. I slutet av 2011 låg Sverige efter med tolv direktiv, och befann sig därmed i den grupp av elva medlemsländer som ändå klarade målsättningen. När det gäller genomförandet av äldre EU-direktiv, noterar Kommissionen en positiv utveckling. 2010 var det tio länder som inte genomfört direktiv vars genomförandedatum passerat två år. 2011 var det endast Sverige och Nederländerna som släpade efter med äldre direktiv. Det direktiv som Sverige ligger efter med är det så kallade datalagringsdirektivet.

Potential att förbättra

EU-kommissionen vill se bättre reslutat när det gäller medlemsländernas genomförande av EU-lagstiftning, men också en snabbare utveckling av den gemensamma informationssajten Your Europe och de nationella kontaktpunkterna för tjänster, som ska underlätta för företag att göra affärer i EU. Kortare handläggningstider i Solvit och ökad kommunikation mellan myndigheter i EU, är ytterligare mål som lyfts fram i rapporten.

 

Mer information

Läs EU-kommissionens rapport Making the Single Market Deliver (PDF)

 

Relaterade länkar

Your Europe
Your Europe Advice
Solvit
Kontaktpunkten för tjänster

 

Frågor besvaras av Lena Gustavsson, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 88
E-post: lena.gus...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies