Ny inre marknadsakt ska ge ökad rörlighet inom EU

2011-04-15

EU-kommissionen presenterade den 14 april tolv förslag som syftar till att stärka den inre marknaden och öka rörligheten över gränserna för varor, tjänster, personer och kapital, de så kallade fyra friheterna. Förslagen är framvaskade ur en tidigare lista på 50 förslag som tagits fram efter konsultationer med intressenter runt om i Europa.

De tolv förslagen går under samlingsnamnet Single Market Act (SMA) och rör bland annat företagens tillgång till riskkapital, människors fria rörlighet, paneuropeiska e-legitimationer samt nya regler för offentlig upphandling. Två av förslagen presenterades redan den 12 april i år och handlar om dels ett gemensamt europeiskt patent för 25 länder och dels enhetligare energiskatter. De övriga tio ska nu presenteras i detalj ett och ett under de närmaste månaderna och målet är att ha alla förslag antagna innan 2012 års utgång.

Kommissionen brukar peka på att den inre marknaden är EU:s kärna och hela den europeiska ekonomins motor. Kommissionen konstaterar dock, 20 år efter att den inre marknaden förverkligades, att det trots stora framsteg brister på flera områden, vilket betyder att de fyra friheterna inte förverkligats fullt ut. Bland annat kan inte arbetstagare i praktiken alltid få sina yrkeskvalifikationer godkända i andra EU-länder och e-handel över gränserna försvåras av olika digitala handelshinder. 

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här 

Läs
EU-kommissionens meddelande i sin helhet här (på engelska) 

Frågor besvaras av Ralph Eliasson, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 26
E-post: ralph.e...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies