jordbruk_utanfor_eu_terass.jpg

Ny handbok för ambassader om export av livsmedel och jordbruksprodukter

2012-03-09

Kommerskollegium lanserar nu i samarbete med ett antal myndigheter en praktisk handbok som beskriver hur Sverige arbetar med så kallade SPS-hinder. Dessa hinder påverkar direkt möjligheterna för svenska företag att exportera livsmedel och jordbruksprodukter till länder utanför EU. Skriften vänder sig till de svenska ambassaderna ute i världen och har tagits fram som en praktisk vägledning för ambassadpersonal som arbetar med exportfrågor. Den beskriver på ett överskådligt sätt hur arbetet bedrivs för att lösa SPS-hinder för svenska företag, och den viktiga roll som ambassaderna spelar i sammanhanget.

Griskött, köttbullar, kyckling och bearbetade livsmedel som sylt är exempel på svenska livsmedel som vid export kan stöta på problem på grund av det importerande landets hälsoskyddsregler, så kallade SPS-åtgärder. SPS-åtgärder är något som länder använder sig av för att skydda sin befolkning samt djur och växter mot skadliga ämnen, spridning av smittsamma djursjukdomar och växtskadegörare. Om dessa handelshinder kan överkommas genom effektivt samarbete mellan svenska myndigheter, ambassader och EU-kommissionen kan Sveriges export av livsmedel och jordbruksprodukter till länder utanför EU öka.

Handboken är framtagen i samarbete med Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Landsbygdsdepartementet och Utrikesdepartementet.

 

Mer information

Ladda ner broschyren Sveriges arbete med SPS-hinder – en guide för ambassader om export av livsmedel och jordbruksprodukter (PDF)

 

Frågor om handboken och dess innehåll besvaras gärna av Sun Biney och Kristina Olofsson på Kommerskollegium:

sun.b...@kommers.se
Tel: 08-690 48 45

Kristina Olofsson
kristina....@kommers.se
Tel: 08-690 48 83

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies