eu_flagga.jpg

Ny guide ger överblick av regler och procedurer för varor inom EU

2014-08-27

Den fria rörligheten för varor inom EU garanteras av ett omfattande regelverk. Det finns exempelvis EU-gemensamma produktkrav och regler för hur myndigheter får hindra försäljningen av en vara. Kommerskollegium publicerar nu en guide som ger en överblick av regler, procedurer och begrepp på området.

Att varor ska kunna röra sig fritt inom EU är en grundläggande princip inom unionen. Det finns bestämda procedurer som myndigheterna i de olika medlemsländerna måste hålla sig till när de tar fram nya varuregler eller beslutar om att stoppa en vara som hotar hälsa och säkerhet. Exempel på sådana procedurer är anmälnings-, informations- och samrådsprocedurer som myndigheter ska följa när de tar till någon typ av hindrande åtgärd mot en vara.

Kommerskollegiums guide ”Fri rörlighet för varor inom EU – regler, begrepp och procedurer” sammanfattar de regelverk som finns för varor inom EU. Eftersom EU:s regelverk för varor också omfattar en mängd olika begrepp har guiden även en ordlista över de mest förekommande termerna på området.

Vi tror att guiden är användbar för tjänstemän som arbetar med föreskrifter för varor eller utövar tillsyn på varuområdet. Men även företag som är intresserade av EU-direktivens och -förordningarnas innehåll och produktkrav, eller vill veta vilka rutiner en myndighet ska följa när den stoppar en vara inom EU, hoppas vi kan ha nytta av guiden.

Mer information

Guiden: Fri rörlighet för varor inom EU – regler, begrepp och procedurer

Frågor besvaras av:
Heidi Lund, Kommerskollegium
Tel: 08-690 49 25
E-post: heidi...@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies