kommers.jpg

Ny generaldirektör utsedd

2014-03-06

Regeringen har utsett Anna Stellinger till ny generaldirektör för Kommerskollegium.

Anna Stellinger kommer närmast från en befattning som direktör och myndighetschef för institutet för europapolitiska studier, Sieps, och har tidigare haft en befattning som forskningschef på Fondation pour l'innovation politique i Frankrike. Hon tillträder sin tjänst som generaldirektör för Kommerskollegium den 1 april.

Kollegiets nuvarande generaldirektör, Lena Johansson, slutar sin tjänst 13 mars. I mellanperioden 14 mars-31 mars tjänstgör Agnès Courades Allebeck som generaldirektör.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies