f269fab1e9e0426ebd773bd902bf4c9c.gif

Ny broschyr om EU:s kontaktpunkter för tjänster

2011-03-29
Hur hittar du som företagare i EU:s nätverk av kontaktpunkter för tjänster, EUGO? Det kan du läsa om i den nya broschyr som Kommerskollegium har tagit fram. Broschyren förklarar vad kontaktpunkterna innehåller och hur du hittar till webbportalen för alla EU-länders kontaktpunkter.

En kontaktpunkt är en funktion där du som företagare på ett enda ställe enkelt ska kunna hitta all den information du behöver för att kunna börja sälja tjänster i ett annat EU-land än det egna. Kontaktpunkterna för tjänster lanserades i flertalet EU-länder i slutet av 2009 som ett resultat av det så kallade tjänstedirektivet. Detta direktiv kom till för att undanröja hindren mot den fria rörligheten för tjänster på EU:s inre marknad.

Ladda ner broschyren ”Enklare att sälja tjänster med EU:s
kontaktpunkter” här

Beställ broschyren kostnadsfritt här

Läs mer om tjänstehandel inom EU och om EU:s tjänstedirektiv här

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies