gront_ljus.jpg

Ny EU-förordning om tullförmåner för utvecklingsländer

2012-12-14

En ny EU-förordning för ett nytt preferenssystem för utvecklingsländer har trätt i kraft. Systemet som allmänt kallas GSP-systemet står för "generalised system for preferences". De nya tullförmånerna börjar tillämpas den 1 januari 2014 och kommer att gälla till och med den 31 december 2023.

Det övergripande syftet med den nya förordningen är att:

  • Förmånerna ges till de länder som bäst behöver dem, vilket innebär att antal länder i princip halveras, från drygt 160 till cirka 80
  • Stärka GSP+ som premierar länder med en god samhällsstyrning och hållbar utveckling
  • Göra systemet mer transparent och förutsägbart.
  • Införa ett slutdatum efter tio år, vilket gäller för alla utom de minst utvecklade länderna

Mer information:

  • Läs EU-förordningen nr.978/2012 (PDF)
Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies