guatemala.jpg

Nu tillämpas frihandelsavtalet mellan EU och Guatemala

2013-11-28

Frihandelsavtalet mellan EU och Guatemala träder i kraft provisoriskt den 1 december 2013. Guatemala är sist ut att tillämpa frihandelsavtalet mellan EU och Centralamerika vilket innebär att avtalet nu tillämpas provisoriskt i sin helhet. Avtalet innebär bland annat förbättrat marknadstillträde för varor och tjänster, investeringar och offentlig upphandling.

Detta underlättar för import och export av bland annat frukt och grönsaker, mejeriprodukter, vin och sprit, bilar, elektronik och maskiner samt diverse tjänster, såsom telekommunikation och finansiella tjänster. Gemensamma regler kring immaterialrätt, transparens och konkurrens samt samarbete på områden som standardisering och SPS underlättar den bilaterala handeln.

Frihandelsavtalet har under 2013 trätt i kraft i de andra länderna i Centralamerika: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua och Panama. Avtalet är en del av ett övergripande associeringsavtal mellan EU och Centralamerika.

 

Mer information
Associeringsavtalet mellan EU – Centralamerika
För statistik över handeln mellan Sverige och Guatemala,
se Kommerskollegiums handelsstatistiska faktablad.

 

Frågor besvaras av:
Anamaria Deliu, Kommerskollegium:
Tel: 08-690 48 07
E-post: anamari...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies