plast.jpg

Nu kan producenter påverka förslag på nya tullfria insatsvaror

2013-04-12

Nu finns en sammanställning över de insatsvaror som kan bli tullfria från den 1 januari 2014. Tillverkar ditt företag någon av varorna på listan? Anser du i så fall att tullfrihet kan störa den egna tillverkningen? Kontakta Kommerskollegium för en vidare diskussion.

Varje halvår godkänner Europeiska rådet nya tullättnader i form av tullsuspensioner och tullkvoter för ett stort antal insatsvaror på begäran av företag inom unionen. En tullsuspension innebär att den normala tullen för en vara upphävs under fem år. En förutsättning för att en sådan tullättnad ska beviljas är att det inte finns någon tillverkning av en identisk eller liknande vara inom EU eller Turkiet. En tullkvot fungerar på liknande sätt, men gäller endast import av en begränsad kvantitet.

Kommerskollegium uppmanar därför dig som är producent att se över listan med förslaget. Listan omfattar bland annat insatsvaror inom livsmedel, maskinområdet, plast och kemi-, metall-, och teknikindustrin. Observera att varubeskrivningen är på engelska.

Varor som kan bli aktuella för tullfrihet från 1 januari 2014 (PDF)

Finns din vara eller en liknande vara med på listan? Anser du i så fall att tullfrihet kan störa den egna tillverkningen? Då har du rätt att lämna in en opposition som kan leda till att tullsänkningen inte träder ikraft. Kontakta Anna Hallam på Kommerskollegium senast den 17 maj 2013 för en vidare diskussion.

Du vet väl att du som importerar råvaror eller andra insatsvaror kan ansöka om tullättnader i form av tullsuspension. Grundkravet är att varorna inte finns tillgängliga inom EU eller Turkiet.

Mer information:

Ansök om tullättnader i form av tullsuspension

Läs mer om tullsuspensioner och tullkvoter

Frågor besvaras av Anna Hallam, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 64
E-post: anna.h...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies