Lyftkran.gif

Nu kan ditt företag påverka EU:s skyddstullar

2011-06-23

Europeiska kommissionen genomför under året en utvärdering av EU:s användning av handelspolitiska skyddsinstrument (så kallade antidumpningsåtgärder och antisubventionsåtgärder) med hjälp av en oberoende konsult, BKP Development Research & Consulting.

I utvärderingen är man särskilt intresserad av erfarenheter från företag som varit i kontakt med kommissionen i samband med införandet av antidumpningsåtgärder och/eller drabbats av åtgärderna på annat sätt. Särskilt viktigt är att få in information om de svårigheter och problem som importörer och användarindustrin upplever i sina kontakter med kommissionen.

Kommerskollegium uppmanar samtliga branschorganisationer att informera sina medlemsföretag om enkätens existens i syfte att bidra till ett så omfattande utvärderingsunderlag som möjligt över de problem och svårigheter som finns med den rådande tillämpningen av EU:s handelspolitiska skyddsinstrument.

Synpunkter och erfarenheter lämnas en webbaserad enkät. Enkäten tar endast 15-20 minuter att besvara och ger en unik möjlighet att påverka tillämpningen av EU:s skyddstullar i framtiden.

Senaste svarsdatum är 31 juli 2011.


Gå till enkäten


För eventuella frågor kring enkäten, kontakta gärna Jonas Kasteng på Kommerskollegium:

E-post: jonas.k...@kommers.se

Tel: 08-690 48 45

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies