nedrakning.jpg

Nedräkningen har börjat inför att WTO:s handelsproceduravtal träder i kraft

2016-11-30

Nu återstår endast 10 stycken ratificeringar innan WTO-avtalet om förenklade handelsprocedurer träder i kraft. Avtalet kan minska kostnaderna för handeln med upp till 17 procent.

Det var i  december 2013 som handelsministrarna i WTO, efter nästan 10 år av förhandlingar, enades om ett avtal - WTO Trade Facilitation Agreement, WTO TFA. Avtalet ska leda till att underlätta handeln genom ökad transparens, minskad byråkrati och större förutsägbarhet för internationell handel. Beräkningar från OECD visar att fullt genomförande av avtalet kan minska kostnaderna för handeln med upp till 17 procent, där utvecklingsländerna kan göra de största besparingarna. 

Avtalet träder i kraft när två tredjedelar, dvs. 110 stycken, av WTO:s medlemsländer har ratificerat avtalet. Nu återstår bara 10 stycken, vilket innebär att avtalet förhoppningsvis kommer att kunna träda i kraft under första halvan av 2017.

Mer information

Läs mer om avtalet
Läs mer om förenklade handelsprocedurer
Läs OECD:s beräkningar om effekterna av avtalet

För frågor kontakta Anneli Wengelin:
Tel: 073-424 48 57
E-post: anneli.w...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies