Närmare 200 nya tullfria varor, påverkar det dig som producent?

2011-04-04

Kommerskollegium uppmanar dig som tillverkar insatsvaror att se över listan på varor som kan bli tullfria den 1 januari 2012.

Två gånger per år beviljar Europeiska kommissionen tullfrihet (suspensioner och kvoter) för ett stort antal varor på begäran av företag inom EU. Det gäller framförallt insatsvaror inom livsmedel, plast- och kemi, metall och maskinområdet, men inkluderar även andra varor.

Tillverkar ditt företag någon av dessa eller liknande varor och du anser att tullfrihet skulle störa den egna tillverkningen, vill vi att du kontaktar kollegiet för en vidare diskussion.

Vi behöver dina synpunkter senast den 2 maj.

Se hela listan på varor som kan bli aktuella för tullfrihet från 1 januari 2012 här

För mer information är du välkommen att kontakta:

Anna Hallam
Tel: 08-690 48 64
E-post: anna.h...@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies