Nafta.jpg

Nafta och svenska företag – ny utredning från Kommerskollegium

2017-10-04

Nafta – frihandelsavtalet mellan USA, Kanada och Mexiko har just börjat omförhandlas på USA:s begäran. Men vad innehåller det nuvarande avtalet, vad är det USA vill omförhandla och vad kan det betyda för svensk del? Svaren finns i en ny kartläggning från Kommerskollegium.

Kommerskollegium har i en ny utredning kartlagt frihandelsavtalet Nafta och de frågor som kan komma att tas upp i omförhandling av avtalet. Med anledning av den amerikanska presidentens tidigare uttalande om Nafta och Mexiko har Kommerskollegium i studien lagt ett särskilt fokus på Mexiko-USA-handeln.

Nafta trädde ikraft 1994 och innebar bl.a. att större delar av alla tullar mellan USA, Kanada och Mexiko togs bort. Handeln har sedan dess ökat kraftigt mellan länderna. För Mexikos del går 80 procent av exporten till USA. För USA är Mexiko den tredje största exportmarknaden efter EU och Kanada.

Enligt Kommerskollegiums analys av de amerikanska positionerna i förhandlingarna visar USA på flera områden en vilja att modernisera och förbättra avtalet. Ett moderniserat avtal skulle kunna gynna svenska företag som finns etablerade i Nordamerika. Samtidigt har förhandlingarna bara börjat och det är svårt att dra slutsatser redan nu. De integrerade produktionskedjorna i regionen innebär att varor i många fall passerar fram och tillbaka över gränserna innan de når slutkund. En höjning av tullarna skulle påverka industrier i alla tre länder, och det borde därför inte ligga i förhandlarnas intresse att höja tullarna. Däremot kan det bli en skärpning av ursprungsreglerna.

Frågor besvaras av Ingrid Berglund
Tel: 08-690 48 21 
E-post: ingrid.b...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies