container1.jpg

Myanmar får tillbaka tullförmåner vid export till EU

2013-07-05

Efter 16 års uteslutning omfattas Myanmar åter av GSP, EU:s system för förmånsbehandling av import från utvecklingsländer. Detta efter att Myanmar förbättrat sin efterlevnad av konventionen mot tvångsarbete. Då Myanmar klassas som ett MUL, ett minst utvecklat land, får landet även genom Allt utom vapen-initiativet tull- och kvotafritt marknadstillträde för alla varor.

GSP (Generalised Scheme of Preferences) är EU:s system för tullättnader på exporten av vissa varor till EU från utvecklingsländer. Myanmars tillträde till GSP har sedan 1997 varit tillfälligt upphävt på grund av kränkningar av principerna i Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) konvention mot tvångsarbete.

Sedan 2011 befinner sig dock Myanmar i en reformprocess. EU:s ministerråd har erkänt och uppmuntrat reformprocessen. I ett uttalande i april 2012 gav ministerrådet sitt stöd för att återinföra Myanmar i GSP så snart som ILO rapporterade de nödvändiga förbättringarna gällande tvångsarbete.

I juni 2012 rapporterade ILO att Myanmar gjort betydande framsteg i arbetet med att följa konventionen. EU-kommissionen tog därför fram ett förslag om att upphäva den tidigare förordning ((EG) nr 552/97) som uteslöt Myanmar från GSP.

Europaparlamentet och ministerrådet beslutade att godkänna förslaget i maj respektive juni 2013.

 

Mer information:

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies