stop.jpg

Möter ditt företag handelshinder i Kina eller i Indien?

2011-09-08

Skicka då in en utförlig beskrivning av eventuella hinder om du vill att dessa ska tas upp på de bilaterala möten som Sverige väntas ha i höst med Kina respektive Indien. Kommerskollegium behöver få in ditt svar allra senast den 14 respektive 23 september.

Under de bilaterala möten som planeras äga rum i höst mellan Sverige och Kina respektive Sverige och Indien kommer Sverige att ta upp problem som berör handel och investeringar. Upplever du handelshinder som du vill ska tas upp under eller i anslutning till mötet? Skicka då in en så utförlig beskrivning som möjligt av dessa till Kommerskollegium. Beskrivningen får gärna vara på engelska och bör inkludera eventuell tidigare hantering av handelshindren.


Deadline för beskrivning handelshinder Kina: 14 september
Deadline för beskrivning handelshinder Indien: 23 september


Ytterligare information samt förslag till frågor att behandla i din beskrivning finns nedan. Alla dokument är i PDF-format.

Förfrågan om handelshinder inför handelsmöten Sverige - Kina och
Sverige - Indien

(Engelsk version: Letter joint commission China and India)

Frågor inför blandkommissionsmötet Sverige - Kina
(Engelsk version: Questions joint commission China)

Frågor inför blandkommissionsmötet Sverige - Indien
(Engelsk version: Questions joint commission India)

Statistik över handeln Sverige - Indien

Statistik över handeln Sverige - Kina


Frågor besvaras av Annika Widell, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 44
E-post: annika....@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies