Istanbul-fraktfartyg.jpg

Offentligt samråd inför modernisering av handelsrelationen EU-Turkiet

2017-04-06

EU-kommissionen och Turkiet planerar att inleda förhandlingar i syfte att modernisera den befintliga tullunionen mellan EU och Turkiet. Nu har representanter från det civila samhället, arbetsmarknadens parter och näringslivsorganisationer möjlighet att lyfta fram sina synpunkter om vilka aspekter som är viktiga att ta hänsyn till i den nya handelsrelationen.

Tullunionen mellan EU och Turkiet är 20 år gammal och behöver förnyas. För att göra det planerar EU-kommissionen och Turkiet inleda förhandlingar inom kort.

Kommerskollegium har fått i uppdrag av Regeringskansliet att identifiera svenska intressen och prioriteringar i förhandlingarna. Arbetet kommer ligga till grund för Utrikesdepartementets arbete med att prioritera vilka frågor som Sverige kommer att driva.

För att kunna ta fram ett så bra underlag som möjligt, behöver Kommerskollegium få in synpunkter av representanter från det civila samhället, arbetsmarknadens parter, näringslivsorganisationer och allmänheten om olika aspekter som sannolikt kommer att inkluderas i det nya avtalet.

Områden som kommer att förhandlas om är bland andra ytterligare eliminering av importtullar (främst jordbruksprodukter och fisk), handel med tjänster, investeringar, icke-tariffära handelshinder (till exempel tekniska handelshinder, sanitära och fytosanitära åtgärder), handelsprocedurer, offentlig upphandling och handelsaspekter i regler för immateriella rättigheter och konkurrens samt hållbar utveckling och tvistlösning.

Lämna dina synpunkter i det bifogade frågeformuläret. Där finns även mer information om de kommande förhandlingarna. Kollegiet välkomnar bidrag senast fredag den 28 april 2017.

Frågor besvaras av Anamaria Deliu, Kommerskollegium
Tel: 073-424 49 13
E-post: anama...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies