Statistik.gif

Minskad utrikeshandel under 2012

2013-03-19

Sveriges export av varor och tjänster minskade med 0,6 procent och importen med 2,0 procent 2012 jämfört med 2011. Det var varuhandeln som stod för minskningen. Jämfört med länder med liknande exportstruktur utvecklades Sveriges varuexport sämre. Tjänsteexporten däremot ökade med 6,9 procent. Det framkommer i Kommerskollegiums rapport om Sveriges utrikeshandel 2012.

Varuexporten hade en negativ utveckling under flera kvartal, men det var framförallt under andra halvåret 2012 som exporten dök. Totalt sett under 2012 minskade exporten till EU-länderna med 2,1 procent. Dock ökade handeln med Storbritannien med 6 procent för såväl export som import. Även handeln med Norge gick upp, exporten med 4,9 och importen med 3,4 procent. Norge passerade under året Tyskland som Sveriges största exportmarknad. Däremot kvarstod Tyskland som det land varifrån det importerades mest varor till Sverige.

De flesta stora varugrupper drabbades under året av nedgång både när det gäller export och import. Undantagen var livsmedel och läkemedel. På exportsidan ökade även de raffinerade mineraloljeprodukterna och på importsidan ökade råoljan.

Även när det gäller importen utvecklades varor och tjänster olika. Varuimporten minskade med 4,1 procent medan tjänsteimport ökade med 4,5. Överskottet i tjänstehandeln ökade under året med 13 procent.

Mer information:

Frågor om rapporten besvaras av:
Olle Grünewald
E-post: olle.gr...@kommers.se
Telefon: 08-690 48 73

Petter Stålenheim
E-post: petter.st...@kommers.se
08-690 48 49

 

På Kommerskollegiums webbplats kan ni även hitta Kommerskollegiums handelsstatistiska faktablad, uppdaterade med statistik till och med helåret 2012: www.kommers.se/statistikblad. 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies