buenos-aires.jpg

Ministrar i möte om världens handel – men få konkreta resultat väntas

2017-12-11

Världens handelsministrar träffas i dagarna på Världshandelsorganisationens ministermöte i Buenos Aires, Argentina. Kommerskollegiums Tanja Rasmusson, som ingår i den svenska delegationen, berättar om förväntningarna på mötet.

Det har varit trögt att komma överens om de globala reglerna för handeln inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO). Den senaste förhandlingsomgången, den så kallade Doharundan, har haft särskilt fokus på frågor som skulle kunna öka utvecklingsländernas möjlighet till internationellt handel. Den inleddes 2001 och har ännu inte kommit i mål. Årets ministermöte väntas heller inte lösa de knutar som funnits.

Varför ser vi inte någon utveckling inom WTO:s handelsförhandlingar?

- Det finns politiska låsningar mellan medlemsstaterna som förhindrar resultat. Flera medlemsstater vill utöka förhandlingarna med nya frågor, som till exempel digital ekonomi och e-handel, eftersom handeln utvecklats mycket sedan Doharundan startade. Andra vill avsluta Doha-rundan och helst inte ens diskutera nya frågor innan dess.

- Ett inflytelserikt land säger att ”Doha är dött”, vilket naturligtvis provocerar många WTO-medlemmar. Det ska bli oerhört intressant att sitta i plenarsalen och lyssna på vad som är viktigt för de olika medlemsstaterna, hur de uttrycker sig, säger Tanja Rasmusson, chef för enheten för WTO och utvecklingssamarbete vid Kommerskollegium.

De svenska prioriteringarna i WTO-förhandlingarna gäller bland annat förbud av subventioner som bidrar till ett ohållbart fiske, begränsningar av handelsstörande jordbruksstöd, moderniserade regler för e-handel och jämställdhet. Men det är tveksamt hur långt man kan nå i form av konkreta överenskommelser vid ministermötet.

Vad betyder det att förhandlingarna inom WTO inte avancerar?

- WTO blir inte mer än vad de 164 medlemsstaterna gör det till. Att inte nå resultat riskerar att devalvera organisationens tyngd och trovärdighet. Medlemsstaterna borde fokusera på hur vi kan få ut bästa möjliga resultat för det gemensamma, globala handelssystemet, och inte för det enskilda landet. Man ska komma ihåg att diskussionen om handel fortgår; När inte WTO ger resultat, förs diskussioner i andra fora istället, exempelvis OECD och G20, säger Tanja Rasmusson.

På vilket sätt arbetar Kommerskollegium med WTO-frågorna?

- Kommerskollegium analyserar och utreder det löpande arbetet inom WTO, som förhandlingar med WTO-kandidatländer, tvistlösningen och utvecklingen av de olika avtalen. Vi deltar så ofta vi kan i olika arbetsgrupper, till exempel inom djur- och växthälsa.

- Avsaknaden av handelsförhandlingar inom WTO gör också att intresset för bilaterala frihandelsavtal ökar. Ett av de senaste exemplen är EU:s avtal med Kanada (CETA). Och flera är på gång – Australien, Nya Zeeland och Chile. Här tar Kommerskollegium in synpunkter från företag och samhälle, analyserar förhandlingsförslag utifrån bland annat WTO-regelverket och förser Regeringskansliet med underlag inför förhandlingarna.

Hur ser du på handelsutvecklingen framåt givet problemen inom WTO?

- Handeln pågår ju ständigt mellan företag och människor, och utvecklas oavsett vad som sker på nationell eller multinationell nivå. Och den finner nya vägar. Ett exempel är de bilaterala handelsavtalen som sänker tullar och på andra sätt förenklar gränsöverskridande handel.

- Och vi ska komma ihåg att det finns delar av WTO som fungerar. Exempelvis möjligheten att lösa tvister WTO-medlemmar emellan, vilket bidrar till utveckling och tolkning av avtalen. Fler och fler länder använder WTO:s avtal för förenklade handelsprocedurer (TFA). Det innebär stora förenklingar för import och export. Handeln vill framåt och det gäller för den politiska nivån att hänga med, avslutar Tanja Rasmusson.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies