gronsaker2.jpg

Miljö och handel

2011-09-08

Miljö och handel står inte i strid med varandra. Miljöaspekterna är tvärtom ett av de legitima skälen för att inskränka handeln inom EU. Effekterna för miljön måste dock vara tillräckligt stora för att motivera ett handelshinder. Miljö- och handelsaspekterna måste alltså stå i rimlig proportion till varandra.

Ekot tog den 8 september upp Livsmedelsverkets förslag till kostråd med miljösmarta val som drogs tillbaka hösten 2010. Kommerskollegium ansåg, baserat på Jordbruksverkets bedömning, att miljöeffekterna av Livsmedelsverkets råd var för osäkra.

Läs Kommerskollegiums yttrande om Livsmedelsverkets kostråd här

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies