Services.jpg

Mer tjänster i tillverkningsindustrin utmanar handelspolitiken

2012-11-27

Tjänster blir allt viktigare för tillverkningsföretagen. Tjänster används, köps och säljs mer än någonsin. Skillnaden mellan varor och tjänster suddas ut i företagens affärserbjudanden. Men handelspolitiken har inte hängt med i utvecklingen. Det visar en ny studie av Kommerskollegium.

Tjänster är idag en naturlig del av tillverkningsföretagens verksamhet. De är centrala element i både produktionen och företagens affärserbjudanden. Ett brett utbud av tjänster i produkter och affärserbjudande är ett viktigt konkurrensmedel och ett sätt att knyta kunderna till sig. När företagen alltmer sysslar med tjänster kan det uttryckas som att de "tjänstefieras". I Kommerskollegiums nya studie "Everybody is in services – The Impact of Servicification in Manufacturing on Trade and Trade Policy" beskrivs denna utveckling och drivkrafterna bakom den. Tjänstefieringen bidrar positivt till företagens möjligheter att handla med både varor och tjänster.

I studien analyserar Kommerskollegium också hur tjänstefieringen påverkar handelspolitiken. Olika förslag till hur handelssystemet kan anpassas till den pågående tjänstefieringen redovisas. För handelspolitiken innebär tjänstefieringen att fokus bör ligga på "varor och tjänster", inte "varor eller tjänster", vilket fortfarande ofta är fallet när handelspolitik dis¬kuteras.

Tjänstefieringen stärker argumenten för en öppen tjänstehandel både för import och export. Det är särskilt viktigt att förbättra företagens möjligheter att investera och att sända ut och ta in personal från andra länder. Tjänstefieringen sätter även fingret på nya typer av handelshinder som handelssystemet behöver hantera för att även fortsättningsvis vara relevant för företagen.

Mer information:

Frågor besvaras av Emilie Anér och Magnus Rentzhog, Kommerskollegium

E-post: emilie...@kommers.se
Tel: 08-690 48 76

E-post: magnus.r...@kommers.se
Tel: 08-690 48 51

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies