jordbruk2.jpg

Många reaktioner på varuregler inom kemikalie- och livsmedelsområdet

2012-03-13

EU-ländernas regler på varuområdet skapar fortfarande otillåtna hinder för handeln inom EU. Det konstaterar Kommerskollegium i årsrapporten Myndigheters anmälningar av tekniska regler inom EU (2011). Framför allt är det förslag på kemikalie- och livsmedelsområdet som har varit problematiska.

Myndigheterna i EU anmälde 698 ärenden under 2011. Förslagen omfattar många olika varusektorer men har alla det gemensamt att de potentiellt kan hindra handeln inom EU. Bland annat anmäldes ett finskt förbud mot fosfor i tvättmedel, ett italienskt förbud mot bärkassar som inte är biologiskt nedbrytbara och ett danskt förbud mot försäljning av cigarettpaket som innehåller färre än 20 cigaretter.

De varuregler som enskilda länder sätter upp, så kallade nationella tekniska regler, är den vanligaste formen av handelshinder på EU:s inre marknad. Sådana regler innebär att företag måste anpassa sina produkter för att kunna sälja dem i olika länder. För att förhindra att nationella regler skapar otillåtna handelshinder måste nya förslag till tekniska regler anmälas till kommissionen enligt det så kallade anmälningsdirektivet (98/34/EG). Förslagen kan då granskas av kommissionen, medlemsländerna och industrin som har möjlighet att lämna sina synpunkter.

I rapporten över 2011 års anmälningar av tekniska regler inom EU analyserar Kommerskollegium svenska och utländska anmälningar som gjorts inom ramen för anmälningsdirektivet. Vi har valt att lyfta fram dels de förslag som föranlett kritik, dels de förslag som, enligt Kommerskollegiums bedömning, rör i Sverige särskilt intressanta områden.

Alla förslag som anmäls (cirka 700 per år) samlas i EU-kommissionens så kallade TRIS-databas som är öppen för alla. Myndigheter, branschorganisationer, företag och andra intresserade aktörer kan även via e-post prenumerera på förslag inom sin sektor. Genom att övervaka utländska anmälningar kan branschorganisationer och företag upptäcka förslag som riskerar att leda till handelshinder. I sådana fall kan de kontakta Kommerskollegium. Myndigheter kan även via TRIS-databasen se hur andra länder har valt att reglera en viss produkt samt vilka reaktioner de anmälda förslagen har föranlett.

Mer information

Ladda ner publikationen Myndigheters anmälningar av tekniska regler (PDF)

Frågor besvaras av Iness Hadji, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 02
E-post: Iness....@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies