Handel%20livsmedel.jpg

Makedonien lär av svensk handelspolitik

2015-09-07

Kommerskollegium genomför nu en utbildning för Makedonska livsmedelsmyndigheten och Ekonomiministeriet om internationell handel med fokus på livsmedel.

– Initiativet kommer från den Makedonska regeringen som har uttryckt intresse för att etablera ett långsiktigt samarbete med Sverige och få ta del av svenska erfarenheter på det handelspolitiska området, menar Michael Koch, chef för enheten för handelsbistånd på Kommerskollegium.

Utbildningen ska täcka handelspolitiska områden som innefattar WTO:s hälsoskyddsavtal, samordning inom hälsoskyddsområdet i Sverige och frihandelsavtalet mellan EU och Makedonien som innehåller hälsoskyddsregler och riskanalys. Utbildningen görs i samarbete med Livsmedelsverket som delar med sig av sina erfarenheter på områden som riskanalys, kommunikation och klassificering.

Insatsen är den andra utbildningsinsatsen i år för makedonska tjänstemän och finansieras genom Sida. I november planeras ytterligare en utbildning i Makedonien kring WTOs avtal om tekniska handelshinder. Planer finns även för en fortsättning under 2016.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies