Europabarometer%20mars16.jpg

Majoritet i EU anser att fri rörlighet för personer ger ekonomiska fördelar

2016-04-05

Hela 71% av de tillfrågade EU-innevånarna anser att det egna landet haft ekonomiska fördelar av den fria rörligheten för personer. Det visar den senaste Eurobarometern om EU-medborgarskapet från Europeiska kommissionen.

Flash Eurobarometer är en opinionsundersökning som genomförs regelbundet där man undersöker den allmänna opinionen i medlemsstaterna kring olika frågor. I den senaste undersökningen om EU-medborgarskapet som publicerades i mars, svarade 71% av de tillfrågade som bor i EU att de håller med om påståendet "Fri rörlighet för personer inom EU har haft ekonomiska fördelar för vårt land". Av dessa håller 32% starkt med om påståendet, medan 26% inte håller med. Andelen av de som håller med om påståendet har ökat sedan frågan senast ställdes år 2012.

Även om svaren varierar mellan medlemsländerna tycker en majoritet av de som svarat på undersökningen i alla medlemsländer att den fria rörligheten för personer haft ekonomiska fördelar för landet de bor i. De länder där störst andel håller med om påståendet är Rumänien med 87%, Tyskland med 85% och Luxemburg med 82%. De länder där minst andel tycker att landet gynnats ekonomiskt av den fria rörligheten är Storbritannien och Frankrike med 59% vardera samt Cypern med 57%.

I Sverige anser så mycket som 74% av respondenterna att den fria rörligheten för personer inom EU har haft ekonomiska fördelar för vårt land och av dem håller 33% starkt med om påståendet. En femtedel (21%) i Sverige håller däremot inte med.

Mer information

Läs mer om och spara ner Flash Eurobarometer 430 (pdf) på Europeiska kommissionens webbplats

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies