Lösning på hormontvisten ett steg närmare

2011-03-22

EU och Kanada har undertecknat en överenskommelse som kan medföra en tillfällig lösning av den 15 år gamla hormontvisten. Undertecknandet skedde den 17 mars. Överenskommelsen innehåller inga bindande åtaganden men en plan över de steg som parterna ska ta för att lösa tvisten.

Enligt planen ska EU förbättra marknadstillträdet, det vill säga lämna fördelaktigare importvillkor, för hormonfritt nötkött från Kanada. Detta ska ske genom att EU fram till den 1 augusti 2012 utökar en av EU:s tullkvoter för nötkött av hög kvalitet med 1500 ton. I ett senare steg ska siffran höjas till 3200 ton. Import inom denna tullkvot är tullfri, vilket är en stor fördel eftersom EU har höga tullar på nötkött. På pappret är tullkvoten öppen för nötkött från alla länder men definitionen av högkvalitetskött medför att det i praktiken bara är vissa länder, främst USA och Kanada, som kan exportera inom tullkvoten.

Kanada ska i gengäld ta bort de strafftullar mot EU som infördes 1999 till ett värde av drygt elva miljoner kanadensiska dollar. Strafftullarna gäller främst färskt och fryst nöt- och griskött samt vissa beredda produkter av gris- eller nötkött. Anledningen till att Kanada införde strafftullarna var att EU inte anpassade sina regler för import av hormonbehandlat nötkött till rekommendationerna från WTO:s överprövningsorgan. Strafftullarna, som är på 100 procent, ska tas bort under de kommande veckorna.

Om alla steg i överenskommelsen genomförs ska EU och Kanada ta ställning till om de kan komma överens om att avsluta tvisten för gott.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här

Läs mer om hormontvisten här 

Frågor besvaras av Kristina Olofsson, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 83
E-post: kristina....@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies