Liberia%20WTO.jpg

Liberias anslutningspaket till WTO godkänt

2015-10-07

Grönt ljus för Liberia att bli medlemmar i WTO på ministerkonferensen i Nairobi i december. 

Godkännandet som medlem är ett stor steg i en längre process för Liberia att närma sig det multilaterala handelsregelverket.

– Det är en enorm prestation av landet, inte minst med tanke på att mycket av arbetet har bedrivits parallellt med att man har bekämpat ett allvarligt Ebolautbrott. Kommerskollegium fortsätter stödja Liberia och mycket av vårt arbete börjar egentligen nu, säger Kommerskollegiums generaldirektör, Anna Stellinger.

Kommerskollegium har de senaste tre åren aktivt arbetat med att stödja Liberias ansträngningar att bli WTO medlemmar. Myndigheten har också två medarbetare stationerade på handelsministeriet i Monrovia.

Mer information 

Läs mer om Liberias anslutning i WTO:s pressmeddelande

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies