WTO%20bild%20med%20logga.jpg

Liberia ratificerar WTO-protokollet

2016-06-16

Dagen före utsatt deadline och efter påtryckningar från senaten och bland annat USA, ratificerade det liberianska representanthuset anslutningsprotokollet till WTO.

I samband med WTO:s ministerkonferens i december i fjol antogs Liberia som organisationens 163:e medlem. Medlemskapet träder i kraft 30 dagar efter ratificeringen. Nu återstår ett hårt arbete med att genomföra nödvändiga lagändringar och leva upp till WTOs regler och grundläggande principer. Detta för att främja landets företagsklimat och öka tryggheten för utländska investerare.

Kommerskollegium har arbetat aktivt sedan 2013 med att stödja Liberias ansträngningar att bli WTO-medlem och fokusera nu på stödet till implementering av landets åtaganden. Stödet fokuserar på kapacitetsutveckling i handelsfrågor och handelspolitik, för att Liberia ska kunna vara en aktiv medlem och dra fördel av sitt medlemskap. Projektet är helt finansierat av Sida och pågår till och med juni 2017.

Mer information


Läs mer om ratificeringen på FPA:s webbplats

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies