Liberia%20WTO.jpg

Liberia WTO:s 163:e medlem

2016-07-15

Den 14 juli blev Liberia medlem i WTO och därmed även det åttonde minst utvecklade landet (MUL) att gå med i WTO sedan organisationen bildades.  Kommerskollegium har bistått Liberia under anslutningsprocessen och är inriktat på kapacitetsutveckling på det handelspolitiska området.

Kommerskollegium fortsätter att stödja Liberia som WTO-medlem. Dels för att landet ska leva upp till sina åtaganden, dels för att man ska kunna dra nytta av medlemskapet.

Sedan 3 år tillbaka arbetar två av Kommerskollegiums medarbetare på det liberianska handelsdepartementet i Monrovia. Samarbetsprojektet, som helt finansieras av Sida, pågår i två år till.

Mer information


Läs nyhet om händelsen på WTO:s webbplats 

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies