lakare.jpg

Lättare att få yrkeskompetens erkänd i annat EU-land

2013-11-15

Det ska bli enklare för utländska EU-medborgare att få sin kompetens erkänd i ett annat EU-land. Bland annat införs ett europeiskt yrkeskort som ska göra det lättare för arbetsgivare och myndigheter i EU-länder att värdera och erkänna EU-medborgares yrkeskvalifikationer.

EU-medborgare som arbetar inom reglerade yrken, det vill säga yrken där det exempelvis krävs legitimation för att få arbeta, ska kunna få sina kvalifikationer erkända i alla EU-länder.

Yrkeskortet ska göra det enklare för andra länder att förstå en persons yrkeskvalifikationer. För att yrkeskortet ska kunna utfärdas så krävs bland annat att yrket är reglerat i ett stort antal länder och att det är många inom yrket som vill arbeta i ett annat EU-land än hemlandet. Vidare blir det tydligare vilka språkkrav som får ställas på personer i vissa yrken. Det blir också vissa förändringar när det gäller krav på förhandskunskaper och kompetens som en EU-medborgare ska ha inom ramen för yrken för vilka det på EU-nivå finns gemensamma minimikrav för utbildningen till yrket.

De nya reglerna är en uppdatering av EU:s direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer. Reglerna träder sannolikt i kraft i medlemsländerna om två år.

 

Mer information

Frågor besvaras av:
Sofia Råsmar, Kommerskollegium
E-post: sofia....@kommers.se
Tel: 08-690 49 43

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies