sydkorea.jpg

Lämna synpunkter på tillämpningen av frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea

2017-01-30

Europeiska kommissionen genomför en utvärdering av tillämpningen av frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea. Avtalet har varit ikraft i drygt fem år och är ett brett avtal som utöver tullavveckling omfattar många frågor som exempelvis tjänstehandel, tekniska handelshinder, offentlig upphandling, ursprungsregler, immaterialrätt och hållbar utveckling.

Utvärderingen ska undersöka avtalets effektivitet när det gäller att uppnå avtalets mål och hur relevant avtalet är för aktuella handelsfrågor mellan EU och Sydkorea. Utvärderingen tittar även på samstämmigheten mellan frihandelsavtalet och ramavtalet mellan EU och Sydkorea samt mellan frihandelsavtalet och målen för EU:s handelspolitik. Slutligen utvärderas också effekterna av frihandelsavtalet på hållbar utveckling.

EU-kommissionen gör nu en offentlig konsultation där de uppmuntrar både intressenter, företag och medborgare att lämna synpunkter. Syftet med konsultationen är främst att bidra till att identifiera sektorer och grupper som har gynnats eller missgynnats av avtalet, att analysera orsaken till sådana effekter samt att bidra till att identifiera och genomföra fallstudier.

Konsultationen är öppen till den 3:e mars 2017.

Läs mer och lämna synpunkter här: EU-kommissionens offentliga konsultation 

Läs mer om frihandelsavtalet med Sydkorea

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies