domstol.jpg

Lämna synpunkter på möjligheten att lösa små tvister i EU

2013-03-25

För den som vill ta en gränsöverskridande tvist till domstol inom EU, och tvistesumman inte överstiger 2000 euro, finns en särskild procedur för dessa så kallade småmål. Denna procedur ska vara enklare och snabbare än ett normalt domstolsförfarande. Nu vill Europeiska kommissionen få in synpunkter på småmålsförfarandet i syfte att förbättra den.

Det europeiska småmålsförfarandet innebär exempelvis att standardiserade formulär används när talan väcks i domstol och när domen ska träda i kraft. Förfarandet kan användas i tvister mellan två företag, två privatpersoner eller mellan ett företag och en konsument. Tanken är att det ska vara snabbt och effektivt. En rapport från nätverket European Consumer Centres har dock visat att förfarandet är relativt okänt och ofta inte utnyttjas.

Kommissionen genomför samrådet om förfarandet för att få in synpunkter från konsumenter, näringsidkare och allmänheten. Kommissionen vill veta hur förfarandet uppfattas idag och hur det kan förbättras, förenklas och moderniseras.

Samrådet pågår till och med den 10 juni och nås på kommisssionens webbplats

Mer information:

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies