Handskak3.jpg

Kroatien blir en del av den inre marknaden

2013-07-01

Den första juli blir Kroatien den 28:e medlemmen i den Europeiska unionen. Det innebär också att landet blir en del av den inre marknaden tillsammans med övriga EU-länder samt Norge, Island och Liechtenstein.

Kroatiens medlemskap i EU innebär att varor och tjänster kan importeras och exporteras mellan landet och övriga länder på den inre marknaden samt att personer och kapital kan röra sig fritt över gränserna. Kroatien är än så länge inte en del av Schengenregelverket vilket bland annat innebär att EU-medborgare fortfarande kommer att behöva uppvisa pass när de passerar den kroatiska gränsen, precis som vid gränsen till Storbritannien.

Kroatien är ett relativt litet land med cirka 4,4 miljoner invånare som nu blir EU-medborgare och därmed kan studera, arbeta, pensionera sig och bo var de vill i EU. Förhandlingarna med Kroatien har pågått sedan 2005 och har bland annat inneburit en anpassning av den kroatiska lagstiftningen till EU:s regler samt en nedmontering av gränshinder mellan Kroatien och de andra medlemsländerna.

Mer information:

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies