Krav på registrering för EU-medborgare tas bort

2014-04-28

EU-medborgare som ska stanna i Sverige mer än tre månader har tidigare varit tvungna att registrera sig vid Migrationsverket. Detta krav tas bort den 1 maj, vilket gör det lättare för EU-medborgare att etablera sig i Sverige.

Den fria rörligheten inom EU innebär att EU-medborgare smidigt ska kunna arbeta, studera och flytta mellan medlemsländerna. EU-länderna får dock kräva att EU-medborgare registrerar sig efter tre månader. Registreringen är ett slags bekräftelse på att personen har rätt att vara i landet.

I praktiken har dock en registrering inte fört med sig några särskilda rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället. Dessutom har det varit problem med långa handläggningstider för registeringen. Väntetiderna för att få ett bevis om registrering i Sverige har periodvis varit flera månader.

- Flera EU-medborgare har vänt sig till oss på Kommerskollegium för att få hjälp med det här problemet. De har känt sig osäkra på om de ska våga stanna i Sverige. Därför är det positivt att kravet nu tas bort, säger Ilja Tykesson, utredare vid Kommerskollegium.

Kravet att ansöka om uppehållskort inom tre månader finns kvar för EU-medborgares familjemedlemmar som är från ett land utanför EU. För dessa personer ska beslut om uppehållskort fattas inom sex månader, enligt EU-reglerna.

Kommerskollegium arbetar för att den fria rörligheten ska fungera fullt ut för EU-medborgare. Företag och privatpersoner kan få hjälp av det så kallade Solvit-nätverket (i Sverige placerat på Kommerskollegium) med att lösa problem som de stöter på i kontakter med myndigheter inom EU.

I två nyligen publicerade rapporter analyserar vi hinder för personers fria rörlighet i Sverige samt personrörlighetens betydelse för handeln. Rapporten Att flytta till Sverige – hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare publiceras inom kort även på engelska (Moving to Sweden: Obstacles to the Free Movement of EU Citizens).

Mer information:
Läs rapporten Att flytta till Sverige - hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare.  Engelsk version finns här Moving to Sweden - Obstacles to the Free Movement of EU Citizens.

Läs om företagens behov av att personer kan flytta över gränser i rapporten Making Trade Happen - Business Perspectives on Cross-Border Movement of Persons

Läs vad hinder för den fria rörligheten kan handla om i Solvits årsrapport 2013

Frågor besvaras av:
Ilja Tykesson, Kommerskollegium
E-post: ilja.ty...@kommers.se
Telefon: 08 690 4946

Sofia Råsmar, Kommerskollegium
E-post: sofia....@kommers.se
Telefon: 08 690 4943

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies